2014. június 19-i kézbesítéssel megkapta a KEHI 2014. június 17-én kelt levelét, melyben a szervezetet a KEHI arra kötelezte, hogy az adószám felfüggesztésének terhe mellett 2014. június 25. napjáig küldje el számára a 2009-2010 évre a Norvég Civil Alaptól kapott támogatás részletes beszámolóját.

A CEEweb a KEHI levelének kézhezvételét követően úgy döntött, nem áll ellen a vizsgálatnak, így az NCTA-tól kapott támogatás teljes beszámolóját határidőre megküldte. Noha a szervezet megkérdőjelezi a vizsgálat jogalapját, azért döntött a beszámoló megküldése mellett, mert a szervezet hatályos alapszabálya értelmében annak működése során keletkezett iratok nyilvánosak. Továbbá, mert a beszámoló egyértelműen cáfolja a közelmúltban felröppent híreket, miszerint az Ökotárs politikai hovatartozás alapján folyósított támogatást.

A CEEweb Egyesület – a magyar civil szervezetek többségével együtt - a mindenkori kormányoktól független civil szervezetként végzi tevékenységét. 20 éves fennállása alatt egyetlen kormány vagy politikai párt befolyása alatt sem állt, és az alapszabályában megjelöltek szerint természetvédő tevékenységét továbbra is nonprofit, független, nem politikai szervezetként kívánja folytatni.

A CEEweb Egyesület tájékoztatja a működése iránt érdeklődőket, hogy a szervezet alapszabálya szerint minden hónap első munkanapján 10-12 óra között az iroda munkatársai lehetővé teszik bárki számára az iratokba, beszámolókba való betekintés lehetőségét. 

Forrás:

http://os.mti.hu/hirek/98417/a_ceeweb_for_biodiversity_kozlemenye