1. Elérhetőségi adatok

2. Szervezeti struktúra

3. A szerv vezetői

4. Lapok (érvényes 2010.05.01-ig)

5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

(érvényes 2010. 06. 11-ig)

6. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapvető jogszabályok

SZMSZ (hatályos 2019.02-ig)

Magyar és angol nyelvű tájékoztató (hatályos 2008. 12. 31-ig)

7. A közérdekű adatok igénylése

8. Közzétételi listák

Alapító okirat

Költséghatékonysági intézkedések

2004

2005

9. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

10. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Kivonat az Állami Számvevőszék T/881/1. szám alatt kiadott, "Jelentés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről" c. dokumentumának Függelékéből

Tájékoztató az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről

Kivonat az Állami Számvevőszék J/3600 számú, az európai uniós támogatások 2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló Tájékoztatójából

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2007. évi tevékenységével kapcsolatos külső ellenőrzések

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2008. évi tevékenységével kapcsolatos külső ellenőrzések

11. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

12. A működés eredményessége, teljesítmény

2008. évi ellenőrzési terv

A KEHI 2008. évi ellenőrzései

13. Működési statisztika

14. Éves költségvetések

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

15. Számviteli beszámolók

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

16. A költségvetés végrehajtása

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

17. A foglalkoztatottak

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

18. Szerződések

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Szerződések 

19. Egyéb kifizetések